stel ons een vraag        deze site        downloaden 
 
   
Zwangerschap en schadelijke stoffen

Er zijn beroepen, waarin gewerkt wordt met schadelijke stoffen. Normaal gesproken zijn er uiteraard al regels die bescherming bieden, maar bij een zwangerschap of bij een kinderwens is het extra belangrijk om met de aanwezigheid van schadelijke stoffen rekening te houden. Iedere zwangere vrouw wil natuurlijk een gezond kindje ter wereld brengen en bij risicovolle beroepen zal er extra rekening moeten worden gehouden met de invloed van schadelijke stoffen op het ongeboren kind.

Schadelijke stoffen
Er kunnen schadelijke stoffen het lichaam binnenkomen die een nadelige invloed hebben op de voortplanting. De stoffen kunnen via inademen, de huid of door inslikken het lichaam indringen en in de bloedbaan worden opgenomen om zo verder te worden geleid naar de verschillende organen. Uiteraard is het schadelijke effect afhankelijk van het soort stof en van de hoeveelheid, maar er kunnen voor de bevruchting al meerdere problemen optreden.

Daarbij kan er gedacht worden aan verminderde vruchtbaarheid, onregelmatige menstruaties, afwijkingen in ei- of zaadcellen, verstoring in het evenwicht van de hormonen en eventueel een verminderde potentie. Tijdens de zwangerschap kunnen er ook schadelijke effecten optreden.

Daarbij kan er worden gedacht aan het krijgen van een miskraam of aan een vroeggeboorte, maar ook aan schade die wordt toegebracht aan het erfelijke materiaal of aan organen van het kind. Ook vertraagde groei kan het gevolg zijn van een schadelijk effect.

Schadelijke stoffen kunnen ook na de geboorte pas het effect laten zien, zoals een laag geboortegewicht, lichamelijke beperkingen of een verstandelijke aandoening. Bij het geven van borstvoeding kan er nog gedacht worden aan een schadelijk effect aan cellen, organen of weefsels van de baby.

Officieel vastgestelde schadelijke stoffen
Er is een speciale lijst beschikbaar van het Ministerie van SZM, waarop de officiële stoffen staan vermeld, waarvan bekend is dat deze schadelijke effecten hebben op de voortplanting. De lijst is samengesteld op basis van de richtlijnen van de Europese Unie. Er zijn uiteraard ook een groot aantal stoffen, waarvan niet bekend is wat een veilig blootstellingsniveau is.

Het gaat dan onder meer om stoffen, waarvan wel bekend is dat deze schade toebrengen door bijvoorbeeld de geslachtscellen van de aanstaande vader of moeder aan te tasten. Deze stoffen worden ook wel mutagene stoffen genoemd en daarvan kan geen veilig blootstellingsniveau worden vermeld.

Er zijn ook andere soorten stoffen, zoals verf en oplosmiddelen die schadelijke stoffen kunnen bevatten. Dit zijn samengestelde stoffen en kunnen bij de aanwezigheid van een schadelijke stof als schadelijk voor de voortplanting worden beschouwd. Het is natuurlijk lastig om na te gaan wat schadelijke stoffen zijn, want dat staat niet overal duidelijk op vermeld, maar wel als er een etiket aanwezig is. In dat geval kan er bijvoorbeeld een waarschuwing op staan dat de stof invloed kan hebben op de vruchtbaarheid of kanker veroorzakende stoffen bevat.

De namen van de bestanddelen dienen vermeld te staan op de verpakking als er sprake is van samengestelde stoffen die voor schadelijke effecten kunnen zorgen met betrekking tot de voortplanting. Het is altijd raadzaam om bij het gebruik van verf, oplosmiddelen of andere producten te kijken of er een waarschuwing op staat vermeld. Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt bij twijfel aangeraden het middel niet te gebruiken tot duidelijk is of er schadelijke stoffen inzitten.

Werkgever en bescherming
Indien er binnen een bedrijf met schadelijke stoffen wordt gewerkt, dan is de werkgever verplicht om deze gegevens te registreren. Het gaat dan onder meer om de naam van de stof, gevaar en afdeling, waar ermee gewekt wordt. Als de stoffen schadelijk zijn voor de voortplanting, dan moeten er nog meer gegevens geregistreerd worden, zoals hoeveelheid, het aantal werknemers dat met de stof in aanraking kan komen, wat de werkzaamheden met de stof zijn en welke beschermingsmaatregelen er getroffen zijn.

De werkgever heeft de verplichting de werknemer te beschermen bij het werken met schadelijke stoffen. Het personeel dient onder meer goed voorgelicht te worden. Ook dient er training te worden gegeven hoe er met een veilige manier met de middelen om kan worden gegaan. Verder moeten er beschermende maatregelen worden getroffen en dienen de risico’s duidelijk te worden gemaakt bij zwangerschap. Ook geldt dat risico’s met betrekking tot de vruchtbaarheid geïnventariseerd te worden, waarna een beoordeling kan volgen.

De werkgever dient in ieder geval maatregelen te treffen, zodat personeel afdoende is beschermd tegen de effecten van schadelijke stoffen. Het gaat daarom dat de blootstelling aan de stoffen niet boven het veiligheidsniveau mag komen. Er mag absoluut geen sprake zijn van het overschrijven van de maximaal Aanvaarde Concentratie. Er moet een veiligheidsniveau voor blootstelling worden opgesteld voor schadelijke stoffen door deskundigen.

Er zullen door de werkgeven maatregelen genomen moeten worden aan de bron en dat houdt in op de plek waar de stof vrij kan komen of bij de stof zelf. Er wordt altijd gestreefd om een gevaarlijke stof te vervangen door een stof die minder risico’s met zich meebrengt als dat tot de mogelijkheden behoort. De bron kan bijvoorbeeld worden afgeschermd of er kan een gesloten systeem gehanteerd worden.

Als er sprake is van verontreinigde lucht, dan dient deze te worden afgevoerd en daarnaast kunnen er ook nog maatregelen op het persoonlijke vlak worden getroffen. Het gaat dan onder meer om beschermende kleding, brillen, maskers en handschoenen.

Kwik en lood
Vrouwen die in de vruchtbare leeftijd zijn dienen zo min mogelijk aan kwik of aan kwikalkyl verbindingen te worden blootgesteld. Er is een aparte Macwaarde beschikbaar voor deze doelgroep die met kwik werkt. Indien er sprake is van het werken met lood, dan zijn daarvoor speciale regels opgesteld. De regels kunnen variëren van het meten van lood in het bloed tot in de lucht.

Als je aan je werkgever hebt gemeld dat je zwanger bent, dan dient het werk zo ingericht te worden dat jij en je ongeboren kind geen gevaar lopen. Indien dat niet mogelijk is, dan kan vervangend werk worden gezocht binnen het bedrijf.

Overigens geldt er een wet dat er geen verplichting mag worden opgelegd om werkzaamheden uit te voeren, waarbij een risico bestaat dat men bloot wordt gesteld aan loodverbindingen of lood die door het lichaam kunnen worden opgenomen. Het is altijd mogelijk om bij de werkgever, maar ook de bedrijfsarts of arbodienst te informeren naar de regelgeving of informatie te vragen indien je zwanger bent en met schadelijke stoffen werkt.

Het is ook zeker in je eigen belang en dat van je ongeboren kind om jezelf goed te laten informeren en voorlichten op het gebied van het werken met schadelijke stoffen als dat tot de werkzaamheden van je beroep behoort. Informeer eerst altijd bij je werkgever door bijvoorbeeld met je leidinggevende in gesprek te gaan. Als er onvoldoende duidelijkheid wordt geboden, kan altijd contact worden opgenomen met de bedrijfsgezondheidsdienst, arbodienst of vakbond.

  

 
Nog niet zwanger?
Ga naar...
» ZwangerStraks
» ZwangerWijzer
» Strakszwangerworden » Slikeerstfoliumzuur

Zwanger worden? slik eerst foliumzuur!

» Home

ZWANGER ZIJN EN...
» Alcohol
» Bloedarmoede, erfel.
» DES-dochter
» Diabetes
» Epilepsie
» Foliumzuur
» HIV-infectie en aids
» Listeriose
» Medicijnen
» Prenatale screening
» Rodehond
» Roken
» Schadelijke stoffen
» Straling
» Streptokokken B
» Toxoplasmose
» Vitamine A
» Vitamine D
» Voeding
» Werk

 

 

» Links

Real Time Web Analytics

Clicky