stel ons een vraag        deze site        downloaden 
 
   
Zwangerschap en HIV

Als je zwanger bent, dan overheerst natuurlijk alle blijdschap en is het laatst waar je waarschijnlijk aan zult denken een HIV-test. Het kan voor risicogroepen echter wel aangeraden worden om een dergelijke test te doen, want er kan dan een behandeling gestart worden. HIV kan prima onder controle worden gehouden met medicijnen, maar als dat niet gebeurt, dan kan dat leiden tot de verdere ontwikkeling naar aids. Ook als je nog niet zwanger bent, maar wel een risico loopt om HIV te hebben, bijvoorbeeld doordat je in het verleden een of meerdere keren onbeschermde seks hebt gehad, kun je overwegen een test te doen.

Waar staat HIV voor?
De afkorting staat voor human immunodeficiency virus en vormt de basis voor het ontwikkelen van het aidsvirus. Aids staat weer voor acquired immunodeficiency syndrome. HIV zorgt ervoor dat er minder cellen komen die de afweer tegen infecties regelen. De weerstand zal dan ook dalen en dat kan leiden tot het sneller oplopen van andere virussen en infecties.

Als er sprake is van een infectie met HIV, dan ben je seropositief. Dat betekent echter niet dat je meteen ook al te maken krijgt met lichamelijke klachten, maar het virus zelf is wel aanwezig in het lichaam. Het kan namelijk wel tot tien jaar duren voordat de eerste echte klanten zich openbaren en je in het stadium aids belandt. Er zijn al decennia medicijnen beschikbaar om HIV onder controle te krijgen, zodat er minder risico is om uiteindelijk aan aids te overlijden.

Besmet raken
Er zijn meerdere manieren om besmet te raken met het virus, waarvan het onveilig vrijen er één van is. Ook besmet bloed kan de bron zijn om met de virusinfectie besmet te raken. De virus kan worden overgedragen door penetratie als er geen condoom wordt gebruikt, maar ook bij contact tussen mond en geslachtsorganen.

Bij besmet bloed dat het virus kan overdragen, kan er onder meer gedacht worden aan risicogroepen, zoals drugsgebruikers die naalden gebruiken om de drugs in het lichaam te krijgen. In het verre verleden was er ook sprake van besmet bloed dat via bloedtransfusies werd overgedragen, maar dat risico is tegenwoordig uitgesloten. Overigens is besmetting van mens tot mens ook nog mogelijk als een besmet persoon een bloedende wond heeft en de andere persoon toevallige ook een open wondje heeft en daartussen contact ontstaat.

Risico voor ongeboren kind
Als je zwanger bent en seropositief, dan kan het virus worden overgedragen aan je ongeboren kind. Dat is niet alleen mogelijk tijdens de zwangerschap, maar ook nog gedurende de bevalling. Een kwart van de vrouwen met het virus draagt de HIV infectie over aan het kind tijdens de zwangerschap of bij de geboorte. Uiteraard bestaat ook nog de geboorte nog een risico en dat is het geval als er borstvoeding wordt gegeven.

Het is uiteraard van belang om te voorkomen dat de infectie aan het kind wordt overgedragen tijdens de zwangerschap. Dat kan gerealiseerd worden door medicijnen in te nemen, zodat de kans sterk op overdracht van het virus sterk afneemt. Ook tijdens de geboorte kunnen er maatregelen genomen worden om de kans over overdacht te verkleinen. Er wordt dan bijvoorbeeld alles aan gedaan om te zorgen dat het kindje geen wondjes krijgt. Een keizersnede is nog een optie om te voorkomen dat het ongeboren kind het virus krijgt overgedragen en dat kan bijvoorbeeld een uitkomst zijn als de medicijnen niet lijken aan te slaan.

HIV-test
Bij twijfel of je drager kunt zijn van het virus, kan aangeraden worden om een HIV-test te ondergaan. Als je partner ook risico heeft gelopen, is het mogelijk om allebei een test te doen, zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat je baby ook wordt belast met het virus. Dat is namelijk het voordeel als je besluit een test uit te voeren en blijkt dat je seropositief bent.

Er zijn ook nadelen verbonden aan de test, want de HIV-test laat pas na een besmettingsperiode van drie tot zes maanden zien dat het virus aanwezig is. Uiteraard zal het ondergaan van een test ook voor jezelf een grote emotionele belasting met zich meebrengen, maar ook dan geldt dat als je seropositief bent je dat maar beter kunt weten. Als de uitslag laat zien dat je seropositief bent, dan is het belangrijkom daar over te praten.

Een HIV-infectie heeft pas na de geboorte van je kind invloed als je kind het virus ook draagt, zodat er tijdens de zwangerschap geen extra risico’s verbonden zijn op bijvoorbeeld aangeboren afwijkingen. Als je als zwangere vrouw al aids hebt ontwikkeld, dan is de kans op complicaties na de geboorte wel wat groter, waarbij je kunt denken aan de mogelijkheid dat je kind longontsteking krijgt.

Ben je seropositief en heb je een kinderwens?
Als je al weet dat je seropositief bent en een kinderwens hebt, dan kun je zwanger worden. Je moet echter wel altijd rekening houden met een kleine kans dat je kind ook met het virus besmet raakt. Uiteraard is het belangrijk om met de huisarts of specialist in gesprek te gaan als je een kinderwens hebt, zodat er al vroegtijdig maatregelen genomen kunnen worden.

Als jij niet met HIV bent besmet, maar je partner wel, dan bestaat de mogelijkheid om voor kunstmatige inseminatie met sperma van een donor te kiezen. Als jij drager bent van het virus en je partner niet, dan kun je om je partner niet te besmetten ook voor kunstmatige inseminatie kiezen met zaadcellen van je partner. Doorgaans kan binnen enkele maanden na de geboorte van een kind worden vastgesteld of er sprake is van een HIV-infectie.

Het is altijd aan te raden kom de voordelen en nadelen, maar ook de risicos op een rijtje te zetten als jij of je partner een HIV-infectie hebben. Er is een landelijk contactpunt, waar informatie wordt verstrekt over het voorkomen van het overdragen van het virus via het moeder naar het kind. Het is ook mogelijk om via het Nationaal Aids Therapie Evaluatie Centrum in contact te komen met bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, arts, of gynaecoloog. Er zijn overigens nog meer informatiepunten en instanties, waar je terecht kunt met vragen, zoals bij de HIV Vereniging Nederland, Erfocentrum of in de polikliniek AMC voor een afspraak voor het HIV spreekuur.

Het is dus belangrijk dat je een HIV-test ondergaat op het moment dat je twijfelt of je wel eens drager kunt zijn van het virus. Dat geldt ook als je partner het risico heeft gelopen en je zwanger wilt worden.

  

 
Nog niet zwanger?
Ga naar...
» ZwangerStraks
» ZwangerWijzer
» Strakszwangerworden » Slikeerstfoliumzuur

Zwanger worden? slik eerst foliumzuur!

» Home

ZWANGER ZIJN EN...
» Alcohol
» Bloedarmoede, erfel.
» DES-dochter
» Diabetes
» Epilepsie
» Foliumzuur
» HIV-infectie en aids
» Listeriose
» Medicijnen
» Prenatale screening
» Rodehond
» Roken
» Schadelijke stoffen
» Straling
» Streptokokken B
» Toxoplasmose
» Vitamine A
» Vitamine D
» Voeding
» Werk

 

 

» Links

Real Time Web Analytics

Clicky