Logo Erfocentrum
 stel ons een vraag        deze site        downloaden 
 
   
Epilepsie bij kinderwens en zwangerschap

Als u graag kinderen wilt en u heeft epilepsie, dan wilt u misschien eerst antwoord op een paar vragen:

 • Hoe groot is de kans dat uw kind straks ook epilepsie krijgt?
 • Geeft de combinatie epilepsie en zwangerschap een extra risico?
 • Hoe is de voorbereiding bij zwangerschap?
 • Wat voor invloed hebben anti-epileptica?
 • Kunnen aanvallen kwaad?
 • Wat voor afwijking kan een kind krijgen?
 • Kan onderzoek onzekerheid wegnemen?
 • Wat zijn de overige consequenties?

  Op deze pagina gaan we op deze vragen in.

  Hoe groot is de kans op epilepsie?
  Epilepsie kan een op zichzelf staande aandoening zijn. Maar vaak is epilepsie onderdeel van een aandoening die meer verschijnselen heeft. De aandoening kunt u erven van ÚÚn van uw ouders. Het kan daarom zijn dat het misschien ook wel in de familie voorkomt. Alleen een specialist die de gegevens van u en uw partner kent, kan een uitspraak doen over de kans op herhaling. U kunt ook epilepsie krijgen door oorzaken die niet met erfelijkheid te maken hebben. Soms zijn zowel erfelijke als niet-erfelijke factoren er verantwoordelijk voor.

  Hoe groot het risico is dat uw kind heeft, valt gezien het aantal mogelijkheden, niet zomaar te zeggen. Dat moet voor ieder gezin apart worden bepaald. Over onderzoek vindt u verderop informatie. De kans op epilepsie wisselt sterk per situatie. Over de leeftijd waarop de aanvallen beginnen, valt niets te zeggen. En ook de aard ervan is niet met enige zekerheid te voorspellen. Ook voor enkele zeldzame, zeer ernstige ziektebeelden kan onderzoek tijdens de zwangerschap (prenataal onderzoek) zekerheid verschaffen.

  Geeft de combinatie epilepsie en zwangerschap een extra risico?
  Ja, vanwege:

 • mogelijke toename van de aanvallen;
 • het gebruik van geneesmiddelen;
 • toename van de kans op aangeboren aandoeningen bij het kind;
 • twee- tot driemaal verhoogde kans op sterfte voor, rond en na de geboorte van het kind, soms tengevolge van bloedingen bij de foetus of pasgeborene door een tekort aan vitamine K vanwege gebruik van bepaalde anti-epileptica, soms als gevolg van een niet met het leven verenigbare aangeboren afwijking.

  Voorbereiding voor een zwangerschap
  Het is noodzakelijk om, bij voorkeur vˇˇr de bevruchting, te overleggen met uw neuroloog en gynaecoloog. Indien u meer dan twee jaar geen aanvallen hebt gehad, kan staken van de behandeling een overweging zijn. Indien dat niet mogelijk is, moet gestreefd worden naar gebruik van ÚÚn geneesmiddel (carbamazepine).

  Evenals aan alle andere vrouwen in de algemene bevolking wordt aanbevolen om dagelijks 0,4 mg extra foliumzuur in te nemen, te beginnen al minstens een maand voor een mogelijke bevruchting. Hogere doses zijn voorbehouden aan vrouwen die al een kind met een open rug of schedel hebben gehad, of wanneer de arts tekenen van foliumzuurtekort heeft vastgesteld.

  Eigenlijk moeten u en uw partner al vˇˇr de zwangerschap nadenken over de mogelijke resultaten van een prenataal onderzoek. Waarvoor kiest u als tijdens het onderzoek zou blijken dat uw kind een ernstige afwijking heeft? Wilt u dan de zwangerschap laten afbreken?

  Wat voor invloed hebben anti-epileptica?
  Sommige geneesmiddelen tegen epilepsie kunnen de werking van de anti-conceptiepil be´nvloeden. De mogelijkheid bestaat dat u, ondanks pilgebruik, tˇch zwanger wordt. Hou daar bij de keuze van voorbehoedmiddelen rekening mee, zolang de voorbereiding op uw zwangerschap nog niet afgerond is.

  Tijdens de zwangerschap maken anti-epileptica dat u zo weinig mogelijk aanvallen krijgt. Helaas is er door diezelfde geneesmiddelen kans dat uw kind schade oploopt.

  En de aanvallen, kunnen die kwaad voor mijn kind?
  Krijgt u als u zwanger bent een aanval, dan kan die nadelig zijn voor uzelf, maar natuurlijk ook voor het kind, dat immers volledig van u afhankelijk is. Er kunnen problemen ontstaan met de bloedsomloop of met de voorziening van zuurstof. Ook is er dan een grotere kans dat het kind te vroeg wordt geboren.

  Wat voor een afwijking kan een kind krijgen?
  In het algemeen wordt in ons land 5% van de baby's met een aangeboren afwijking geboren. Aangeboren afwijkingen komen bij kinderen van vrouwen met epilepsie twee- tot driemaal vaker voor dan in de algemene populatie. Dit lijkt grotendeels veroorzaakt te worden door de teratogene (= misvorming veroorzakend bij het embryo) effecten van de geneesmiddelen.

  Doordat u anti-epileptica gebruikt, zou uw kind onder andere een hartafwijking kunnen krijgen, een gespleten lip of gehemelte, een open rug of een afwijking van het skelet. Bij het ene soort medicijn is er meer kans op een bepaalde afwijking dan bij het andere. Met sommige middelen zoals fenobarbital, fenyto´ne (diphanto´ne), en primidon gaat het relatief vaker om een hartafwijking of een gespleten lip of gehemelte; met andere middelen, zoals valproaat en carbamazepine, gaat het relatief vaker om een open rug of een hypospadie, maar in principe kunnen alle soorten afwijkingen voorkomen. Het lijkt dat gebruik van een middel in een zo laag mogelijke dosis en met de dosis verdeeld over drie innames per dag de risico's wat minder hoog maken. Bedenk echter dat het voorkomen van grote aanvallen ook van groot belang blijft voor moeder en kind. Plotseling stoppen of zelf sleutelen aan de medicatie zonder overleg met de neuroloog is zeer te ontraden, vanwege de grote kans op schadelijke grote aanvallen.

  Onderzoek tijdens de zwangerschap (prenatale diagnostiek)
  Bij gebruik van willekeurig welk anti-epilepticum wordt altijd echo-onderzoek aangeboden. Indien u met valpro´nezuur en/of carbamazepine wordt behandeld, wordt daarnaast tevens vruchtwateronderzoek aangeboden, ter uitsluiting van neurale-buisdefect. Met vruchtwateronderzoek bijvoorbeeld valt een ernstige vorm van open rug vast te stellen. Maar hartafwijkingen weer niet. Die kunnen meestal, maar niet altijd, opgespoord worden met echo-onderzoek.

  Overige consequenties
  De meeste anti-epileptica, maar vooral fenyto´ne en fenobarbitol, gaan de werking van vitamine K tegen. Daardoor ontstaan er problemen met de bloedstolling bij de foetus en dit kan leiden tot bloedingen rond/na de geboorte. Om deze bloedingen te voorkomen is het verstandig om de moeder tijdens de laatste vier weken van de zwangerschap vitamine K te geven. De pasgeborene moet ook vitamine K krijgen toegediend.

  En bij de bevalling?
  Er is maar heel weinig kans, 1 op de 100, dat u tijdens de bevalling een grote aanval zult hebben. In dat geval zal de behandelend arts vaak besluiten tot een keizersnede.

  Borstvoeding
  Borstvoeding is toegestaan, maar bij gebruik van fenobarbital moet men voorzichtig zijn. De baby kan hierdoor suf worden, waardoor hij/zij minder gaat drinken. Van de nieuwe anti-epileptica is nog relatief weinig bekend. Van lamotrigine is bekend dat het kind via de borstvoeding veel kan binnenkrijgen, maar nog niet wat het effect ervan op het kind is.

  Alles op een rijtje

 • Er zijn verschillende soorten epilepsie en het is moeilijk te zeggen welk risico uw kind loopt om de ziekte te krijgen. Daarvoor is individueel advies nodig. Soms wordt u verwezen naar een klinisch geneticus (een specialist op het gebied van erfelijkheid) voor verder onderzoek. Een deel van de ernstige afwijkingen kan nog vˇˇr de geboorte worden ontdekt met prenataal onderzoek.
 • De aanvallen zijn niet alleen slecht voor u, maar ook voor uw kind. Doe er alles aan om ze niet op te wekken. Een regelmatig leven en voldoende nachtrust zijn belangrijk. Drink geen alcohol tijdens de zwangerschap en vermijd lichtflitsen als u er gevoelig voor bent.
 • Welke invloed zwangerschap heeft op epilepsie valt niet te voorspellen.
 • Een ernstige aanval kan bij de bevalling optreden, maar slechts in een paar procent van de bevallingen. Vaak kiest de behandelend arts dan voor de keizersnede.
 • Geneesmiddelen maken de kans op een afwijking van uw kind wat groter dan normaal.
 • Overleg met uw huisarts, neuroloog, gynaecoloog en eventueel klinisch geneticus; liefst vˇˇr de conceptie.
 • Gebruik van anti-epileptica door de aanstaande vader geeft, voor zover thans bekend, geen gevaar voor het kind, ook niet wanneer hij het middel ten tijde van de bevruchting gebruikt.
 • Soms kan met prenataal onderzoek een ernstige afwijking worden aangetoond. Overleg wat u zult doen, als de uitslag niet goed is.

  Meer informatie

 • Heeft u vragen over onderzoek naar een erfelijke aandoening, dan kunt u daarvoor terecht bij een Klinisch Genetisch Centrum. Deze centra zijn verbonden aan de Academische Ziekenhuizen. Meer informatie vindt u hier. U kunt ook mailen met de Erfomail.
  N.B. Voor een bezoek aan een Klinisch Genetisch Centrum heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

 • EVN, Epilepsie Vereniging Nederland
  Postbus 270, 3990 GB Houten
  tel. 0318-672772

 • EURAP, Europees onderzoek naar anti-epileptica tijdens de zwangerschap.

 • Epilepsie Advieslijn: 0318-672777

 • Epilepsie Infolijn van het Nationaal Epilepsie Fonds: 0900-8212411 ( Ç 0,10 p.m., ma t/m vr 09.00-16.00 uur)
 •  

  Logo Erfocentrum

  © Stichting Erfocentrum 2001-2010 / Disclaimer
  Het Erfocentrum is het Nationaal Informatiecentrum Erfelijkheid, Kinderwens en Medische Biotechnologie.

  Het Erfocentrum wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN).

   

   
  Nog niet zwanger?
  Ga naar...
  » ZwangerStraks
  » ZwangerWijzer
  » Strakszwangerworden » Slikeerstfoliumzuur

  Zwanger worden? slik eerst foliumzuur!

  » Home

  ZWANGER ZIJN EN...
  » Alcohol
  » Bloedarmoede, erfel.
  » DES-dochter
  » Diabetes
  » Epilepsie
  » Foliumzuur
  » HIV-infectie en aids
  » Listeriose
  » Medicijnen
  » Prenatale screening
  » Rodehond
  » Roken
  » Schadelijke stoffen
  » Straling
  » Streptokokken B
  » Toxoplasmose
  » Vitamine A
  » Vitamine D
  » Voeding
  » Werk

   

   

  » Links

  Real Time Web Analytics

  Clicky